Company

Imprint

Imprint

Bernecker Umformtechnik GmbH
In den Waldäckern 39
D-75417 Mühlacker

Phone: (+49) 70 41 95 63-0
Fax: (+49) 70 41 95 63-999

Managing Director: Dipl.-Ing. Horst Bernecker
Commercial register: Mannheim HRB 511520
USt-Ident-Nr.: DE 213384809

Data protection officer

Mr. Matthias Seitz
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bernecker-group.com
Mail: Data protection officer, Mr. Matthias Seitz, Bernecker Umformtechnik GmbH, in den Waldäckern 39, D-75417 Mühlacker


Contact

Bernecker Engineering GmbH

In den Waldäckern 39
D-75417 Mühlacker

Phone: (+49) 70 41 95 63-803
Fax: (+49) 70 41 95 63-899

Bernecker Umformtechnik GmbH

In den Waldäckern 39
D-75417 Mühlacker

Phone: (+49) 70 41 95 63-0
Fax: (+49) 70 41 95 63-999

Bernecker rollforming & tubes GmbH

Selbitzer Straße 11
D-07952 Pausa

Phone: (+49) 37 432 619-0
Fax: (+49) 37 432 619-22

BeShape Tech k.s

Bedzianska cesta 731/380,
956 31 Krusovce, Slovakia

Phone: (+421) 38 532 6800
Fax: (+421) 38 536 8539